26 Gennaio 2019, ore 18:00 - Paola (CS)

Mondadori Point Uberti - Corso Roma, 63