06 Ottobre 2017, ore 17:00 - Perugia

San Pietro, Aula Lignea