Pere Torroella

Obra completa

Edició de Robert Archer

Cartaceo
23,75 25,00

L’obra de Pere Torroella es distingeix de la majoria dels seus contemporanis de la primera meitat i mitjan segle XV per tres característiques: per estar escrita, quasi en proporcions iguals en l’obra existent, en

L’obra de Pere Torroella es distingeix de la majoria dels seus contemporanis de la primera meitat i mitjan segle XV per tres característiques: per estar escrita, quasi en proporcions iguals en l’obra existent, en dues llengües, el català i el castellà; per la varietat de gèneres que s’hi representen, i per la importància d’algunes de les seves obres en prosa en el conreu de la teoria amorosa entre els seus contemporanis.
Crida l’atenció en la seva obra la influència mútua de les dues tradicions catalana i castellana des de les quals escrivia, fins al punt que de vegades realitza autèntics actes de transferència cultural – quan, per exemple, aporta a la poesia castellana la tradició del maldit occitano-català, escrivint el seu famós maldezir de les dones. Entre les altres obres poètiques hi ha un llarg poema «col-lectiu» amb tota una antologia de cites poètiques en diverses llengües, poemes satírics i de llaors, i el primer sonet en llengua catalana. No menys important, però, és la seva obra en prosa, la qual comprèn una retractació del su propi maldezir, dues elegants obres de condol i plany, una «lletra fingida» de caire classicista, i, sobretot, una extensa correspondència teòrico-literària amb altres autors, de la qual es destaca el bescanvi de set cartes amb Pedro d’Urrea. En aquest volum s’editen per primera vegada tots els textos coneguts de Torroella.