AA.VV.

RES ALBANICAE, anno II, n°1, marzo 2013

Rivista di albanologia

Cartaceo
13,30 14,00

Linguistica

Patrizia Lendinara L’Iris illyrica

Josif Mita Disa veçori sintaksore të Mesharit të Gjon Buzukut

Cornelia van Scherpenberg Albanian as a member of the “Standard Average European” Sprachbund

Archeologia

Muzafer

Linguistica

Patrizia Lendinara L’Iris illyrica

Josif Mita Disa veçori sintaksore të Mesharit të Gjon Buzukut

Cornelia van Scherpenberg Albanian as a member of the “Standard Average European” Sprachbund

Archeologia

Muzafer Korkuti Dëshmi arkeologjike për marrëdhëniet mes dy brigjeve të Adriatikut në periudhën pre- e protohistorike

Storia

Shaban Sinani Gli Ebrei in Albania durante la Seconda Guerra Mondiale

Letteratura

Blerina Suta Anselmo Lorecchio e La Nazione Albanese

Francesco Scalora I canti popolari arbëreshë e i canti popolari neogreci

Traduttologia

Giovanna Nanci Romani Kështjella i Ismail Kadaresë në gjuhën italiane

Recensioni

Bardhyl Demiraj Mbi ribotimin e Mesharit të Gjon Buzukut nga Namik Ressuli

Bardhyl Demiraj Sulla monografia di Anila Omari “Marrëdhëniet gjuhësore shqiptaro-serbe”

Gëzim Gurga Mbi veprën e Matteo Mandalà-së “Lekë Matranga, njeriu, koha, vepra”

Kastriot Marku Mbi librin e Matteo Mandalà-së “Studime filologjike për letërsinë romantike arbëreshe” 

collana: Riviste, bic: GBES, 2013, pp 170
, ,
isbn: 9788849843521